Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Hizmetleri

* Şirketimiz kayik dışı Bağımsız Denetim Yetkilisi olup, kayik dışı Hizmet Denetimleri gerçekleştirir.

* Yıl Sonu Mali Tabloların KGK Denetimi, Özel Amaçlı Denetimler, İç Kontrol Sistemi Denetimi gerçekleştirilir.

* Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IAS/IFRS) Uygun Bağımsız Denetim Çalışmaları yapılır.

* İç Kontrol Sistemi ve Risk Denetimi gerçekleştirilir.

* Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama çalışmaları yapılır